Інтернет-магазин «Прінтерс ХАБ», розташований на доменному імені www.printershub.com.ua, юридична адреса Київ, Бульвар Миколи Міхновського 17а, оф 4, іменований надалі як «Продавець», публікує Публічну оферту з продажу Товару дистанційним способом.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення Товару на сайті dobra-smaga.com.ua – позиції вказані Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті printershub.com.ua або через Оператора.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті printershub.com.ua означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.

2.2. Адміністрація сайту printershub.com.ua має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця.

2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на сайті www.printershub.com.ua

2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті dobra-smaga.com.ua, в розділі назва розділу.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті www.printershub.com.ua

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті printershub.com.ua або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті printershub.com.ua у розділі "Оплата та Доставка"

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора телефоном вказаним в контактах або через сервіс сайту Інтернет-магазину printershub.com.ua

4.2. При реєстрації на сайті printershub.com.ua Покупець зобов'язується надати таку інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача); 4.2.2. адресу, якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. адресу електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна вибраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті printershub.com.ua

4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті printershub.com.ua або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного у п. 4.2. цієї Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.

4.8. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцю касового чи товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товару одним із способів, зазначених на сайті printershub.com.ua

5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцю, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар до місця, вказаного Покупцем, а якщо місце доставки Товару Покупцем не указано, то за місцем проживання чи реєстрації.

5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує під час оформлення Замовлення на придбання Товару.

5.4. Строк доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та строку доставки.

5.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка подала квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.

5.6. У момент передачі Товару в обов'язковому порядку письмово Покупцеві повідомляються відомості, передбачені в Додатку № номер до Договору.

5.7. Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

5.8. Відомості про обов'язкове підтвердження відповідності Товару подаються в порядку та способами, які встановлені законодавством України про технічне регулювання, і включають відомості про номер документа, що підтверджує таку відповідність, про термін його дії та про організацію, що його видала.